Kurja matka kuolemaan

Kurja matka kuolemaan

Kokosimme infografiikkaa Suomen ja Euroopan eläinkuljetuksista. Klikkaamalla kuvaa pääset web-versioon.

Miljoonia eläviä eläimiä kuljetetaan joka vuosi EU:n sisällä ja Euroopasta kolmansiin maihin teuraaksi.

Voimassa oleva EU-lainsäädäntö tuntuu turvaavan tuotantoeläimiä sitä vähemmän, mitä kauemmas niitä kuljetetaan. Miljoonat eurooppalaiset eläimet altistuvat tuhansien kilometrien mittaisilla matkoilla kuumuudelle, vedenpuutteelle ja loukkaantumisille joka vuosi. Lakien noudattamisessa on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, ja piittaamattomuus ulottuu päättäjistä ruohonjuuritasolle kuljetushenkilökuntaan saakka.

Animals International (AI) ja Eurogroup for Animals (EfA) julkaisivat maaliskuussa 2017 kansainvälisesti toteuttamansa eläinkuljetusseurannan tulokset. Kun unionin raja on ylitetty, eläin saattaa päätyä maahan, jossa esimerkiksi teurastuskäytäntöjä ei ole lailla säädelty. AI:n ja EfA:n materiaalit osoittavat, kuinka julmasti eläimiä pahimmillaan käsitellään pitkällisten ja jo itsessään kärsimystä aiheuttavien kuljetusten päätyttyä. Kuvat ja videot on kuvattu muun muassa Turkissa ja Libanonissa.

EU:n alueella eläinten käsittely ei välttämättä ole sen kunnioittavampaa. AI:n ja EfA:n löydökset osoittavat, että eläintenkäsittelijät esimerkiksi satama-alueilla käyttävät väkivaltaisia keinoja liikutellakseen eläimiä paikasta toiseen. Konteista on paljastunut muun muassa täysin oman ulosteensa peitossa olevia lehmälaumoja. EU-lainsäädäntö erikseen kieltää kuljettaviin eläimiin kohdistuvan väkivallan, ja kuljetusolosuhteiden tulisi lain mukaan olla eläimille turvallisia matkan kaikissa vaiheissa.

Eläimiä lähetetään matkaan ympäri Eurooppaa, myös Suomesta. Muihin EU-maihin Suomesta suuntautuvia kuljetuksia valvoo Evira. Tietoja kuljetuksista on saatavilla myös eurooppalaisesta TRACES-järjestelmästä. Ongelma on, että valvontajärjestelmät eivät ulotu Euroopan unionin rajojen taa, eikä kuljetuksista kolmansiin maihin ole täten saatavilla kootusti tietoa. Suomesta kuljetettavien eläinten määrä lieneekin huomattavasti suurempi kuin saatavilla olevat tilastot antavat ymmärtää.

Eurogroup for Animals on esittänyt, että elävien eläinten kuljetukset Euroopan unionin ulkopuolelle tulee lakkauttaa. Niin kauan kuin se ei ole mahdollista, tulee eläinkuljetusten kaikkien vaiheiden valvontaa tehostaa ja yritykset saattaa vastuuseen eläinkuljetuslain säädösten rikkomisesta. Animalia on Eurogroup for Animalsin jäsenjärjestö.

Keskiviikkona 13. syyskuuta 2017 vietetään kansainvälistä #StopLiveTransport -toimintapäivää.

Lähteet:
https://www.ciwf.org.uk/our-campaigns/investigations/transport-investigations/2012-live-animal-exports-to-turkey/

https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/esittely/toiminta/valvonta/2016/elavien-elainten-ja-elaimista-saatavien-tuotteiden-sisamarkkinakaupan-valvonta-2016.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:f83007

http://www.eurogroupforanimals.org/6213-2

http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/E4A-Trade-A3-screen-1.pdf