Kala ei ole kasvis 

Kala ei ole kasvis 

Eläinsuojelulain uudistus on työllistänyt Animaliaa useiden vuosien ajan. Kampanjoiden keskiösssä ovat olleet monet tuotantoeläimet vuosien varrella. Nyt on kalojen aika. 

Toukokuussa käynnistyI Animalian uusi Kalarakas-kampanja, joka keskittyy kalojen eläinoikeudelliseen asemaan. Kala ei ole kasvis -työnimellä kulkenut kampanja haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kalojen systemaattinen huono kohtelu ja tappaminen ei ole eläineettisesti sen perustellumpaa kuin muiden eläintenkään. 

Kampanjan taustalla on huomio, että kalat ovat eläinoikeuskysymysten hyljeksitty ryhmä. Silloinkin kun ympäristöjärjestöt puhuvat kalakannoista, ajatuksena on saavuttaa ”kestävät” kalakannat, joita sitten kalastaa. Itse kalojen elämä ei kuitenkaan ole tässä näkökulmassa oleellinen. 

Kala on myös ravintosuositusten lempilapsi. Monesti punainen liha kehotetaan korvaamaan kalalla, mutta suosituksia ei laadita siitä näkökulmasta, onko kalojen syöminen eläineettisesti kestävää. 

Uusi suhde tuttuun 

 

Kalarakas-kampanjan nimi vihjaa uudenlaiseen suhteeseen, joka ihmisen olisi syytä muodostaa kaloihin. Kala voi olla ystävä, toveri, vertainen. Jotain muuta kuin ruokaa. Ajatuksena on toisaalta myös muodostaa kunnioittava suhde erilaiseen. Kalat ovat kärsineet huomattavasti siitä, että niitä ei nähdä samalla tavalla samastuttavina kuin monia muita tuotantoeläimiä. 

Kaloihin liittyy esimerkiksi niiden passiivisuutta ja arvottomuutta korostavia sanontoja. Voidaan sanoa, että jollakulla on kultakalan muisti tai jonkun kädenpuristus on kuin kuollut kala. Näiden sanontojen taustalla on pohtimatta jäänyt suhde kaloihin. Kalarakas-kampanja pyrkii vaikuttamaan tähän suhteeseen muun muassa popularisoimalla kaloja koskevia uusia tutkimuslöydöksiä, joita on tullut viime vuosina ja vuosikymmeninä vauhdilla.  

Tiedeyhteisön ymmärrys kaloista on mullistunut, mutta se ei tarkoita, että yleiset käsitykset kaloista olisivat muuttuneet. Kalojen sosiaaliset, kognitiiviset ja emotionaaliset herkkyydet ja ominaisuudet ovat toistaiseksi hämärän peitossa. 

Kampanja unohdusta vastaan 

 

Kampanjan yksi keskeinen tehtävä on tuoda kalakeskustelu kunnolla Suomeen eläinoikeudellisesta näkökulmasta. Samalla halutaan painottaa, että kalankasvattamoissa elävät kalat ovat tuotantoeläimiä, ja niiden oikeuksia on tärkeää tarkastella juuri tämän aseman kautta. Eläinoikeusliikkeen pitkä kaloihin liittyvä unohdus on aika saattaa päätökseen. 

Osana kampanjaa tuotetaan useita erilaisia mediasisältöjä, jotka auttavat hahmottamaan kalakysymystä uusista näkökulmista. Yksi keskeinen kysymys on se, millä perusteella ihminen ylipäätään vetää rajoja eri olentojen välille, ja miksi juuri tietyt eläimet saavat parempaa kohtelua kuin toiset.  

Kampanjan tavoite on uuden keskustelun synnyttämisen kautta luoda vähittäin pohjaa uusille kalojen itseisarvon huomioiville lainsäädännöllisille, ravitsemuksellisille ja opetuksellisille avauksille. Tulevaisuudessa laki eläinten hyvinvoinnista ei saa enää ohittaa kaloja. Kalat eivät voi olla itsestäänselvä tai muuta lihaa eläineettisempi vaihtoehto, ja kouluissa tulee opettaa ymmärtämään kaloja huomattavasti nykyistä laajemmin.  

Uuteen kaloja koskevaan ymmärrykseen kuitenkin päästään vain aloittamalla perusasioista. Kalarakas-kampanja aloittaa alusta, siitä oivalluksesta, että kaloista on syytä välittää, jos pitää eläinten oikeuksia tärkeänä asiana. 

 

Teksti: Veikka Lahtinen, Kalarakas-kampanjan visuaalinen ilme: Eve Kajander